zasilacz awaryjny zasilania CO 300W sinus

instrukcja obsługi
czas ładowania i
podtrzymania
Urządzenie ZZA-300-S jest urządzeniem typu zasilacza awaryjnego
stanowiącego źródło przemiennego napięcia awaryjnego. Podczas
obecności na wejściu przemiennego napięcia sieciowego jest ono
przekazywane bezpośrednio na wyjście urządzenia, a akumulator jest
ładowany za pomocą wbudowanej ładowarki. Ten tryb pracy nazywany
jest sieciowym. W przypadku zaniku przemiennego napięcia sieciowego
na wejściu urządzenie przechodzi w tryb pracy bateryjnej ze zwłoką
do 5 sekund. Wówczas napięcie stałe dostarczane przez akumulator
jest przetwarzane przez inwertor na napięcie przemienne o kształcie
czysto sinusoidalnym i parametrach USK = 230 VAC, f = 50 Hz.
Podczas pracy w trybie bateryjnym następuje rozładowywanie
akumulatora, gdy napięcie akumulatora osiągnie wartość ok. 11V
urządzenie sygnalizuje za pomocą dźwięku ten stan ostrzegając
użytkownika o zbliżającym się rozładowaniu akumulatora i wyłączeniu
urządzenia. Gdy natomiast wartość napięcia akumulatora osiągnie
wartość ok. 10.5V następuje wyłączenie urządzenia zabezpieczając w
ten sposób akumulator przed głębokim rozładowaniem. Należy jednak
pamiętać, iż w tym stanie pobierany jest minimalny prąd z
akumulatora w związku z czym w przypadku długotrwałej awarii należy
dokonać fizycznego odłączenia przewodów bateryjnych od akumulatora.
Gdy nastąpi powrót wejściowego napięcia przemiennego urządzenie
automatycznie przełączy się w tryb pracy sieciowej ze zwłoką
czasową wynoszącą 1 sekundę.
Cechy:
– Przewody wejściowy i bateryjne jako integralne składniki
urządzenia;
– Przebieg napięcia wyjściowego – sinusoida THD < 4%; - Zabezpieczenia: Zwarciowe / Przeciążeniowe / Termiczne / RGR; - Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza; - Sygnalizacja LED stanu pracy. Dane techniczne: Wyjście: - Moc znamionowa: 300W - Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz ± 1% - Kształt napięcia wyjściowego: przebieg sinusoidalny THD < 4% Zabezpieczenie wyjścia: A. Zwarciowe/przeciążeniowe – tryb sieciowy: bezpiecznik T2A B. Przeciążeniowe - tryb bateryjny: - zakres: powyżej 320W - typ: odcięcie napięcia wyjściowego, automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny aktywacji zabezpieczenia C. Termiczne - tryb bateryjny: Zakres - temperatura wewnątrz inwertora DC/AC 75°C ± 5°C Bateria: - Nominalne napięcia akumulatora: 12V - Zakres napięć akumulatora: 10.5 ÷ 15V - Prąd pobierany z akumulatora (max.) - tryb bateryjny: 32A - Sprawność (typ.) - tryb bateryjny: 81% - Typ akumulatora: bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe - Parametry ładowania akumulatora: 13.8 ± 0.2VDC / max. 2A - Pojemność akumulatora: min. 18Ah, max 120Ah Zabezpieczenia baterii: - Przed odwrotnym podłączeniem: bezpieczniki bateryjne 2 x 20A/32V na ściance przedniej - Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora: 10.8 ± 0.4V - RGR (rozłączenie głębokiego rozładowania): 10.2 ± 0.6V Wejście AC: - Zakres napięcia wejściowego: 200 ÷ 240VAC / 47 ÷ 63Hz - Prąd pobierany z sieci AC(typ.): 2.2A - Prąd rozruchowy: 40A Zabezpieczenie wejścia AC: - Bezpiecznik wejściowy AC: T2A 6.3x32mm Bateria: - Temperatura pracy: -5°C ÷ +40°C - Wilgotność otoczenia: 20 ÷ 90% względna (bez kondensacji) - Temperatura i wilgotność składowania: -10°C ÷ +50°C; 10 ÷ 95% względna (bez kondensacji - Masa netto/brutto: 3kg / 3.15kg - Typ akumulatora: bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe - Parametry ładowania akumulatora: 13.8 ± 0.2VDC / max. 2A - Pojemność akumulatora: min. 18Ah, max 120Ah - Normy bezpieczeństwa: PN-EN 60950-1 - Normy EMC: EN55022 klasa B, EN61000-4,-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204 Podłączenie: - wejście: Przewód zasilający klasa I - wyjście: gniazdo sieciowe I klasa, - akumulator: para przewodów czerwony (+), czarny (-) [gallery ids="7424"]